Veelgestelde vragen

Wat houdt een taxatie in?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een woning. Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname.

Waar wordt naar gekeken bij een taxatie?

Bij een taxatie wordt er een waardeoordeel gegeven over een woning op grond van aard, stand, ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt. Daarover wordt gerapporteerd d.m.v. rapport. Tevens wordt er gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving. De ervaringen, en bekendheid met de lokale omgeving van de makelaar is een belangrijk aspect.

Waar kan ik een taxatie voor gebruiken?

Een taxatie van een woning is belangrijk wanneer men dit wil kopen, verkopen of verzekeren. Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van alle roerende en onroerende objecten. Een taxateur kan erg nuttig zijn bij bijvoorbeeld vraag en aanbod sites op Internet (voor kopende/verkopende partij), bij erfenissen, scheidingen, enz.

Wie kan voor mij een taxatie uitvoeren?

Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een waardebepaler/taxateur beslist moet bezitten. Daarnaast is het zonder meer een must om zich de kwestie of object eigen te kunnen maken, cq. gespecialiseerd te zijn in de waarde van het object. Erkend zijn van een taxateur/taxatrice is zonder meer een vereiste. In Nederland zijn twee certificerende instellingen die makelaars/taxateurs te toetsen op vakbekwaamdheid: DNV en DEKRA Certification B.V. (voormalig KEMA Quality). Met een certificaat van DNV (als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie) kan men worden ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM), met een certificaat van DEKRA kan men worden ingeschreven in het register van de Stichting Vastgoedcert.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in een der registers, dient men aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst middels examens, ook wordt gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient men zich te houden aan de gedragscode van het register en/of de branchevereniging.

Tegenwoordig is inschrijving in een der registers om voor Nationale Hypotheek Garantie te mogen taxeren niet meer voldoende. Men moet tevens verplicht aangesloten zijn bij een branchevereniging en taxaties moeten verlopen via een validatieinstituut zoals bijvoorbeeld het Taxatie Validatie Instituut (TVI) of het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

Is Van der Wiel Makelaardij een erkend taxateur?

Als erkend taxateur zijn wij ingeschreven in het register van de SCVM. Voldoende vakkennis, continue bijscholing en gegarandeerde integriteit zijn voorwaarden om als taxateur in dit register ingeschreven te kunnen zijn. En dat is voor u de waarborg voor een goed taxatierapport dat door alle banken en verzekeringsmaatschappijen in Nederland wordt geaccepteerd. Dat garanderen wij!

Wilt u controleren of wij ingeschreven staan in het register van de SCVM?

Register van SCVM ( zoeken op Regnr. 02R508SCVM of op achternaam van der Wiel)

-- Design FAQ

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN KENNISMAKING!

Samenwerken begint – of begint niet – na een kennismaking. Een persoonlijk gesprek waarin u ons al uw vragen kunt stellen. En waarin wij u veel informatie geven. Daarna kunt ú beslissen of we bij elkaar passen.

maak afspraak ▸
Scroll naar boven